ZP/UR/66/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na „Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla uczestników konferencji pt. „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” organizowanej w dniu

11.08.2016