ZP/UR/45/2016 Usługi bankowe świadczone dla Uniwersytetu Rzeszowskiego przez okres 48 miesięcy

28.06.2016

ZMIANA TERMINU!! Termin składania ofert upływa  w dniu 09.08.2016r. o godz.11:00

 

Odpowiedzi nr 7 na pytania do siwz z dn. 27.07.2016r.

Dane uzupełniające do bilansu

 

Odpowiedzi nr 6 na pytania do siwz z dn. 22.07.2016r.

Prognoza 2017-2020

Zaświadczenie US

Zaświadczenie ZUS

 

Odpowiedzi nr 5 na pytania do siwz z dn. 18.07.2016r.

Przykładowe pliki- wyciągi z banku

Przykładowe pliki-wyciągi do banku

Informacja o zmianie treści siwz z dn. 18.07.2016r.

Formularz oferty-zał. nr 1 do siwz - modyfikacja z dn. 18.07.2016r.

Wersja edytowalna:

Formularz oferty-zał.nr 1 do siwz-modyfikacja z dn. 18.07.2016r.

Oświadczenie z art. 22 ustawy pzp-zał. nr 2a do siwz

Oświadczenie z art. 24 ustawy pzp-zał. nr 2b do siwz

Informacja z art. 26 ust. 2c- zał. nr2c do siwz

 

Odpowiedzi nr 4  na pytania do siwz z dn.15.07.2016r.

Odpowiedzi nr 3 na pytania do siwz z dn.15.07.2016r.

Odpowiedzi nr 2 na pytania do siwz z dn. 14.07.2016r.

Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz z dn. 14.07.2016r.

 

Informacja o zmianie treści siwz z dn. 11.07.2016r.

Siwz-modyfikacja  z dn.11.07.2016r.

Informacja o zmianie ogłoszenia z dn. 11.07.2016r.

 

Informacja o zmianie treści siwz z dn.04.07.2016r.

Odpowiedzi na pytania do siwz z dn.04.07.2016r.

 1) Bilans na dzień 31.12.2014r., Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014-31.12.2014r., Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014-31.12.2014r.,Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014-31.12.2014r.

 2) Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dn.17.04.2015r.

 3) Bilans na dzień 31.12.2015r., Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015-31.12.2015r., Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015-31.12.2015r.,Rachunek przepływów pieniężnych za  okres 01.01.2015-31.12.2015r.

4) Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dn. 09.05.2016r.