ZP/UR/169/2014 „Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2015 r.”

10.12.2014

Termin składania ofert – 18.12.2014 r. godz. 13:00

                                               19.12.2014 r. godz. 13:00

 

Zmiany w dokumentacji i wyjaśnienia treści Siwz:

 

Zmiana ogłoszenia Nr 1 z dnia 16.12.2014 r.

Wyjaśnienia treści Siwz  nr 1 z dnia 16.12.2014 r.

Zmiana treści Siwz Nr 1 z dnia 12.12.2014 r.