ZP/UR/165/2014 Usługa patrolowania obiektów campusu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie Zalesiu oraz Rejonie Rejtana przez licencjonowanych agentów ochrony w 2015 roku

28.11.2014

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2014r.o godz. 11:00

 

Informacja o zmienia ogłoszenia z dnia 04.12.2014r.

Zmiana treści siwz nr 2 z dnia 04.12.2014r.

Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz z dnia 04.12.2014r.

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 04.12.2014r.

Formularz ofertowy zał. nr 1 do siwz - po zmianie treści siwz z dnia 04.12.2014r.

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1.1 do siwz- po zmianie treści siwz z dnia 04.12.2014r.

Projekt umowy zał. nr 3 do siwz - po zmianie treści siwz z dnia 04.12.2014r.

Wykaz osób zał. nr 5 do siwz - po zmianie treści siwz z dnia 04.12.2014r.

 

 

Zmiana treści siwz nr 1 z dnia 01.12.2014r.

Projekt umowy zał. nr 3 do siwz- po zmianie treści siwz z dnia 01.12.2014r.