ZP/UR/156/2018 „Przeprowadzenia bilansu kompetencji Uczestników Projektu - w ramach projektu pt. Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”

20.11.2018