ZP/UR/142/2014 Usługa badawcza analizy szczepów drożdżowych testem CGH mikromacierzy (etap 5) na potrzeby projektu „ Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdżowych Saccharomyces cerevisiae

06.10.2014

Usługa badawcza analizy szczepów drożdżowych testem CGH mikromacierzy (etap 5) na potrzeby projektu „ Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdżowych Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiegona lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa

 

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 09.10.2014r.

 

Wyjaśnienia treści siwz z dn.08.10.2014r.

Informacja o zmianie treści siwz z dn. 08.10.2014r.

Informacja o zmianie ogłoszenia z dn. 08.10.2014r.

SIWZ- po modyfikacji z dn. 08.10.2014r.

Formularz oferty - zał.nr 1 do siwz - po modyfikacji z dn. 08.10.2014r.

Oświadczenie z art. 22 - zał. nr 2a do siwz- po modyfikacji z dn. 08.10.2014r.

Oświadczenie z art. 24 - zał. nr 2b do siwz -po modyfikacji z dn. 08.10.2014r.

Informacja z art. 26- zał.nr 2c do siwz - po modyfikacji  z dn. 08.10.2014r.

Projekt umowy-zał. nr 3 do siwz- po modyfikacji z dn. 08.10.2014r.