ZP/UR/134/2018 Świadczenie usługi sprzątania w budynkach UR w Rzeszowie przez okres 12 miesięcy z użyciem dostarczonych przez Wykonawcę środków czyszczących

12.10.2018

Termin składania ofert upływa w dn. 30.11.2018r. o godz. 11:00

 

Informacja o zmianie treści siwz z dn. 22.11.2018r.

Informacja o zmianie ogłoszenia z dn.22.11.2018r.

Formularz oferty- zadanie 2- zał. nr 1b do siwz - modyfikacja z dn. 22.11.2018

 

Informacja o zmianie treści siwz z dn. 14.11.2018r.

Projekt umowy-zadanie 1- zał. nr 3 do siwz- modyfikacja z dn. 14.11.2018r.

Projekt umowy-zadanie 2- zał. nr 3 do siwz- modyfikacja z dn. 14.11.2018r.

 

Odpowiedzi nr 2 na pytania do siwz z dn. 08.11.2018r.

 

Informacja o zmianie treści siwz z dn.08.11.2018r.

SIWZ-modyfikacja z dn. 08.11.2018r.

Projekt umowy dla zad. 1 -zał. nr 3 do siwz -modyfikacja z dn. 08.11.2018r.

Projekt umowy dla zad. 2 -zał. nr 3 do siwz -modyfikacja z dn. 08.11.2018r.

Informacja o zmianie ogłoszenia z dn. 08.11.2018r.

 

Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz z dn. 29.10.2018r.

 

Formularz oferty-zadanie 1-zał.nr 1a do siwz

Formularz oferty-zadanie 2-zał.nr 1b do siwz