ZP/UR/124/2013 Organizacja 8 - dniowych warsztatów terenowych z zajęciami ogólnorozwojowymi w Wierchomli lub jej okolicach dla studentów z niepełnosprawnością i wolontariatu UR w terminie 14.09 - 21.0

01.08.2013