ZP/UR/113/2018 Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu do Lwowa, w ramach konferencji naukowej "Społeczeństwo Informacyjne - stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych" w dniach 27-28.09

23.08.2018