ZP/UR/111/2015 „Dostawa karnetów sportowych dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2016 roku”

09.12.2015