ZP/UR/103/2015 Świadczenie usługi sprzątania w budynkach UR w Rzeszowie przez okres 12 miesięcy z użyciem dostarczonych przez Wykonawcę środków czyszczących

07.11.2015

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2015r. o godzinie  10:00

 

Informacja o zmianie ogłoszenia z dnia 27.11.2015r.

Odpowiedzi nr 3 na pytania do siwz z dnia 27.11.2015r.

Formularz oferty- zał. 1a do siwz- po zmianie treści siwz z dnia 27.11.2015r.

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1.1 do siwz- po zmianie treści siwz z dnia 27.11.2015r.

Zmiana treści siwz z dnia 27.11.2015r.

Harmonogram- 2016 Sprzątanie Zalesie- po zmianie tresci siwz z dnia 27.11.2015r.

 

Odpowiedzi nr 2 na pytania do siwz z dnia 23.11.2015r.

Opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 1.1 do siwz - modyfikacja z dn. 23.11.2015r.

 

Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz z dnia 18.11.2015r.

Harmonogram- 2016 Sprzątanie Zalesie- po zmianie treści siwz z dnia 18.11.2015r.