ZP/UR/102/2013 Organizacja 8 - dniowego obozu szkoleniowo - integracyjnego w Krasnobrodzie na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego dla niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i

25.06.2013