ZP/TESLA/09/2014 „Przeprowadzenie kursu pt.: Symulacje i programowanie w środowisku LabView w systemie e-learning, w ramach projektu: Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych”

28.04.2014