ZP/NIPR/18/2015 Organizacja szkolenia pt. Wykorzystanie USG w diagnostyce i terapii funkcjonalnej - w ramach projektu pt.: UR nowoczesność i przyszłość regionu

11.09.2015