ZP/ITS/11/2012 Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learingowych przeznaczonych dla studentów I stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Informatyka w ramach projektu „Informaty

30.07.2012

Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2012 r. o godzinie 12:00

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ - ZP.ITS.11.2012 - formularz oferty

 

Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.07.2012

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 30.07.2012

Zmodyfikowana w dniu 06.08.2012 SIWZ ZP.ITS.11.2012 z dnia 30.07.2012

Zmodyfikowany Załącznik nr 1a do SIWZ  - ZP.ITS.11. 2012 - opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło w dniu 03.08.2012