Przygotowanie i dostarczenie poczęstunku ( cateringu) dla uczestników szkolenia , w ramach projektu "Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansa dla Regionu".

14.05.2012