Przeprowadzenie kursu dla kadry kierowniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. "Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle ustawy o finansach publicznych, dyscyplina finan

21.05.2012