Przeprowadzenie kursów specjalistycznych z zakresu prawa i administracji w ramach zadania nr 7 "Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego" w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwe

13.04.2012