Przeprowadzenie kursów specjalistycznych z zakresu ochrony zdrowia w ramach zadania nr 7 Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu R

20.06.2012