Przeprowadzenie kursów specjalistycznych z zakresu nauk pedagogicznych w ramach zadania nr 7 Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersy

20.06.2012