Przeprowadzenie kursów specjalistycznych z zakresu informatyki w ramach zadania nr 7 Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzesz

29.05.2012