Przeprowadzenie kursów specjalistycznych z zakresu ekonomii i zarządzania w ramach zadania nr 7 Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwers

30.05.2012