Przeprowadzenie kursów specjalistycznych z zakresu ekonomii i zarządzania w ramach zadania nr 7 "Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego" w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniw

13.04.2012