Przeprowadzenie 2 szkoleń dla nauczycieli akademickich UR: Umiejętności interpersonalne w ramach projektu " Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansa dla Regionu".

27.04.2012