Przeprowadzenie 2 szkoleń dla nauczycieli akademickich UR: Aktywne metody nauczania w pracy z grupą - dla nauczycieli akademickich w ramach projektu " Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansa dla Regi

19.04.2012