Opracowanie, wydruk i dostawa publikacji (raport Rady Ekspertów) w ramach zadania nr 6 "Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW" w ramach projektu "Budowa p

20.06.2012