Ogłoszenie prasowe w postaci insertu informacyjno-promocyjnego dla Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu ,,Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu".

10.05.2012