ZP/UR/71/2018 Prace budowlane związane z przygotowaniem ostatniej kondygnacji budynku Instytutu Fizjoterapii w Rzeszowie, przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej

08.06.2018

Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2018 r. o godz. 12:00

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia28.06.2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 28.06.2018 r.

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 28.06.2018 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.06.2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.06.2018 r.

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 22.06.2018 r.

Wykaz osób - Zał nr 5 do SIWZ (zmodyfikowany)

Projekt umowy - Zał. nr 6 do SIWZ (zmodyfikowany)

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.06.2018 r.

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 12.06.2018 r.

Załącznik do Modyfikacji SIWZ z dnia 12.06.2018 r.

Oferta Wykonawcy - Zał. nr 1 do SIWZ (zmodyfikowana)

Program Funkcjonalno-Użytkowy - Zał. nr 2 do SIWZ (zmodyfikowany)

OPZ - Zał. nr 3 do SIWZ (zmodyfikowany)

Oświadczenie - Zał nr 4 do SIWZ (zmodyfikowany)

Oświadczenie (grupa kapitałowa) - Zał nr 4.1 do SIWZ (zmodyfikowany)

Wykaz osób - Zał. nr 5 do SIWZ (zmodyfikowany)

Projekt umowy - Zał. nr 6 do SIWZ (zmodyfikowany)