ZP/UR/23/2014 BUDOWA BUDYNKU ZAKŁAD NAUK O CZŁOWIEKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

13.02.2014

Termin składania ofert upływa dnia 07.03.2014 r. do godz. 10:00

UWAGA!

Zamawiający prosi o zadawanie pytań, oprócz innych sposobów (faks, mail w formacie pdf), również  drogą elektroniczną (mail) w formacie word dla umożliwienia sprawniejszego odpowiadania na nie (kopiowanie pytań do dokumentu "odpowiedzi")  na adres: [email protected]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zmiana terminu składania ofert z dnia 03.03.2014r.

SIWZ- Modyfikacja z dnia 03.03.2014r.

 

Sprostowanie z dn. 28.02.2014r. do odpowiedzi na pytania z dnia 27.02.2014r. Pakiet II

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.02.2014r Pakiet II

Załacznik do odpowiedzi na pytania z dnia 27.02.2014r. do pakietu II

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.02.2014r.

Projekt Umowy - MODYFIKACJA Z DNIA 27.02.2014r.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.02.2014r.

Projekt Umowy -MODYFIKACJA Z DNIA 20.02.2014r.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.02.2014r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.02.2014r.

SIWZ -MODYFIKACJA Z DNIA 18.02.2014r.