ZP/UR/161/2014 Przebudowa budynku A2 w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa holu głównego, holu przy auli ( 2 szt.), sanitariatów ( 3

17.11.2014

Termin składania ofert upływa dnia  05.12.2014r. godz. 12:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu - Modyfikacja z dnia 02.12.2014r.

SIWZ - Modyfikacja z dnia 02.12.2014r.

 

Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dnia 28.11.2014r. ( Tekst Jednolity)

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.11.2014r.

Załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 28.11.2014r.

Załacznik do odpowiedzi na pytania z dnia 28.11.2014r.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.11.2014r.