ZP/UR/119/2017 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego – Hali lekkoatletycznej przy ul. Cichej w Rzeszowie.

12.10.2017

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.02.2018r.

Modyfikacja Opisu Technicznego w pkt. 10.1 oraz 10.2 z dnia 28.02.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.02.2018r. ( Termin składania ofert)

SIWZ- Modyfikacja z dnia 22.02.2018r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.02.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.01.2018r.

SIWZ - Modyfikacja z dnia 30.01.2018r.

Projekt umowy - Modyfikacja z dnia 30.01.2018r.

Formularz oferty zał. nr 1 do siwz - Modyfikacja z dnia 30.01.2018r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.01.2018r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.01.2018r.

Załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 23.01.2018r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.01.2018r.

Załączniki do odpowiedzi na pytania z dnia 15.01.2018r.

Ogłosznie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.01.2018r. ( termin składania ofert)

SIWZ - MODYFIKACJA Z DNIA 11.01.2018r.(termin składania ofert)

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.10.2017r.

Załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 25.10.2017r.