ZP/UR/97/2020 Dostosowanie budynku C2 przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, przebudowa w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowanie

03.06.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu sygn. ZP-UR-97-2020

Protokół z otwarcia ofert - ZP-UR-97-2020

 

Termin składania ofert18.06.2020 r. godz. 12:00

Nowy Termin składania ofert:  22.06.2020 r. godz. 11:00

Nowy Termin składania ofert: 24.06.2020 r. godz. 11:00

 

ZMIANY DOKUMENTACJI / WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ:

Wyjaśnienia treści Siwz z dnia 19.06.2020 r.

Lokalizacja gniazd 230V (załącznik do wyjaśnień treści Siwz z dnia 19.06.2020 r.)

Lokalizacja korytek PCV (załącznik do wyjaśnień treści Siwz z dnia 19.06.2020 r.)

---------------   -------------   ---------------

Wyjaśnienia treści Siwz z dnia 18.06.2020 r.

Zmiana Ogłoszenia z dnia 18.06.2020 r.

Zmiana treści Siwz z dnia 18.06.2020 r.

Załącznik do zmiany treści Siwz z dnia 18.06.2020 r. - DODATKOWA WENTYLACJA

---------------   ---------------  --------------

Wyjaśnienia treści Siwz z dnia 16.06.2020 r.

Załączniki do wyjaśnień treści Siwz z dnia 16.06.2020 r

Zmiana treści Siwz z dnia 16.06.2020 r.

Zmiana Ogłoszenia z dnia 16.06.2020 r.

---------------   --------------   --------------

Zmiana treści Siwz nr 1 z dnia 10.06.2020 r.

OPIS-PIW-PARTER-I-PIĘTRO_POPRWIONE - v.2

 

WIZJA LOKALNA - Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 09.06.2020 r. (wtorek) na godzinę 12:00. Miejsce zbiórki: ul. Warszawska, przed wejściem głównym do budynku C 2.

Materiały do pobrania