Wykłady ogólne.

Plan wykładów ogólnych UTW-UR w roku akad.2021/2022:

Od 26 października br. - wtorki, wykłady będą rozpoczynać się o godz. 17:00 w budynku A-3 UR (wejście od ul.Kopisto), aula nr 2 (parter) lub on-line na platformie MS Teams.

Aktualne informacje (m.in. dotyczące miejsca i ew. zmian w planie wykładów) można sprawdzić na stronach UTW pod adresem https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/utw

W materiałach załączonych:

Sprawozdanie z wykładów realizowanych w II sem.2021/2022, koordynatora kol. Pawła Urbana.

Sprawozdanie z wykładów realizowanych w I sem.2021/2022, koordynatora kol. Pawła Urbana.

 

Plan wykładów ogólnych, seminariów i warsztatów UTW-UR w maju 2022 r.

Termin

Wykładowca/prowadzący

Tytuł wykładu/seminarium/warsztatu

10.05 (wt.)

dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR

Mniejszość polska na Ukrainie w walce o niepodległą, zjednoczoną i demokratyczną Ukrainę

11.05 (śr.)

dr Paweł Urban

Erasmus+ dla seniorów - możliwości, szanse, przygotowanie (seminarium)

17.05 (wt.)

dr Katarzyna Garwol

Stopień umiejętności korzystania z technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne (na przykładzie osób starszych, ubogich i z niepełnosprawnościami)

18.05 (śr.)

dr Patryk Bender

Sztuka sporządzania testamentów (warsztaty)

24.05 (wt.)

dr hab. Wojciech Walat, prof. UR

Afryka - edukacja na krańcu świata

31.05 (wt.)

dr Wiesława Walc

Janusz Korczak - wychowawca, pedagog, lekarz, wizjoner

Wykład otwarty 31 maja 2022 r., godz. 17:00, budynek A3, aula nr 2.

dr Wiesława Walc "Janusz Korczak - wychowawca, pedagog, lekarz, wizjoner"

Dr Wiesława Walc: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/jednostki-naukowe/instytut-pedagogiki1/nauczyciele-akademiccy/wieslawa-walc

 

Wykład otwarty 24 maja 2022 r., godz. 17:00, budynek A3, aula nr 2.

dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, "Afryka - edukacja na krańcu świata"

Przed wykładem wystąpi chór „Cantilena”.

Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/jednostki-naukowe/instytut-pedagogiki1/nauczyciele-akademiccy/wojciech-waat.  

Pracownia Technologii LLL (Lifelong Learning) w Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/centrum-innowacji-i-transferu-wiedzy-techniczno-pr/struktura-centrum/8-laboratorium-zagadnien-spoleczenstwa-informacyjn/pracownie/85-pracownia-technologii-lll-lifelong-learning.

Spotkanie z dr. hab. prof. UR Wojciechem Walatem (15.06.2020): https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/utw/o-nas/w-zwiazku-z-konczaca-sie-kadencja-dra-hab-profur-wojciecha-walata-jako-prorektora-ds-studenckich-i-ksztalcenia-ur-2012-2,28420.

 

Wykład otwarty 17 maja 2022 r., godz. 17:00, budynek A3, aula nr 2:

dr Katarzyna Garwol "Stopień umiejętności korzystania z technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne (na przykładzie osób starszych, ubogich i z niepełnosprawnościami

Dr Katarzyna Garwol: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/jednostki-naukowe/ins/struktura/zaklad-socjologii-organizacji-i-rozwoju-regionalne/dr-katarzyna-garwol    

Katarzyna Garwol (publikacje): https://orcid.org/0000-0002-4498-7156  

Seniorzy „niewykluczeni” cyfrowo (artykuł): https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/6830/7%20garwol-seniorzy.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Wykład otwarty 10 maja 2022 r., godz. 17:00, budynek A3, aula nr 2:

dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR, "Mniejszość polska na Ukrainie w walce o niepodległą, zjednoczoną i demokratyczną Ukrainę"

Dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR (biogram): https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-historii/struktura/dr-hab-andrzej-bonusiak-prof-ur   

Andrzej Bonusiak: https://www.ejournals.eu/autorzy/99999910969/Andrzej-Bonusiak/ - pełne teksty artykułów, raportów, informacji, wspomnień:

 • Polacy w Polsce i na Ukrainie wobec operacji antyterrorystycznej (2014-2018)
 • Mariupolacy
 • Rzecz o działalności politycznej mniejszości polskiej na Ukrainie (1988-2018). Wybrane aspekty

dr hab. Andrzej Bonusiak: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=26063&_k=gru3d0

dr hab. Andrzej Bonusiak (publikacje): https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e709214878c28a04738fb06

Andrzej Bonusiak: https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bonusiak  

 

Plan wykładów ogólnych, seminariów i warsztatów UTW-UR na kwiecień 2022 r.

Termin

Wykładowca/prowadzący

Tytuł wykładu/seminarium/warsztatu

5.04 (wt.)

dr Marcin Wesołowski

Czym zajmuje się astronomia

12.04 (wt.)

dr Robert Czaja

Aktywność fizyczna w profilaktyce gerontologicznej

20.04 (śr.)

dr Joanna Leśniak

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

26.04 (wt.)

dr Paweł Urban

Erasmus+ dla seniorów - możliwości, szanse, przygotowanie (seminarium)

Seminarium poświęcone programowi Erasmus+ Kształcenie dorosłych

26 kwietnia 2022 r. (wtorek), godz. 17:00, budynek A3, aula nr 2.

dr Paweł Urban, "Erasmus+ dla seniorów - możliwości, szanse, przygotowanie"

 

Kolejny wykład otwarty w najbliższą środę!

20 kwietnia 2022 r. (środa!), godz. 17:00, budynek A3, aula nr 2.

dr Joanna Leśniak, "Zaburzenia ze spektrum autyzmu"

Dr Joanna Leśniak: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/jednostki-naukowe/instytut-pedagogiki1/nauczyciele-akademiccy/joanna-lesniak  

Czym jest autyzm: https://polskiautyzm.pl

Spektrum autyzmu: https://polskiautyzm.pl/spektrum-zaburzen-autyzmu/

Zespół Aspergera: https://polskiautyzm.pl/zespol-aspergera/

 

Wykład otwarty 12 kwietnia 2022 r. (wtorek), godz. 17:00, budynek A3, aula nr 2:

dr n. med. Robert Czaja "Aktywność fizyczna w profilaktyce gerontologicznej"

Dr Robert Czaja: http://wf.ur.edu.pl/Dla-wykladowcy/Profile/A-K/CzajaRobert.aspx

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/instytuty-i-jednostki-badawcze/instytut-nauk-o-kulturze-fizycznej

Struktura INoKF: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/instytuty-i-jednostki-badawcze/instytut-nauk-o-kulturze-fizycznej/struktura

Uwaga!

Na wykładzie zostanie m.in. przedstawiona informacja o projekcie „Międzypokoleniowy wymiar sprawności fizycznej po pandemii COVID-19”, złożonym w marcu br. przez INoKF. Celem projektu jest propagowanie aktywności ruchowej po pandemii, w odniesieniu do różnych grup wiekowych. Członkowie UTW-UR będą jedną z trzech grup (najstarszą), biorących udział w projekcie.

 

Wykład otwarty 5 kwietnia 2022 r., godz. 17.00, budynek A-3 UR, aula nr 2.

dr Marcin Wesołowski "Czym zajmuje się astronomia?"

Dr Marcin Wesołowski - Instytut Nauk Fizycznych, Katedra Badań Biofizycznych i Strukturalnych: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/inst-nauk-fizycznych/struktura-organizacyjna/katedra-badan-biofizycznych-i-strukturalnych

Marcin Wesołowski: https://www.researchgate.net/profile/Marcin-Wesolowski

Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski, Symulacja gwałtownego wzrostu jasności komet w aspekcie zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem: https://noc.edu.pl/komety-sztuczne-swiatlo/

 

Plan wykładów ogólnych UTW-UR w marcu 2022 r.

Termin

Wykładowca

Tytuł wykładu

1.03

lic. Anna Obłoza

Zdrowe odżywianie receptą na długie życie

8.03

dr Anna Wołpiuk-Ochocińska

Co znaczy być szczęśliwym? - szczęście i dobrostan w teorii i praktyce

15.03

dr Piotr Karaś

Bezpieczne i bezstresowe przygody w Internecie

22.03

prof. dr hab. Liliya Morska

Specyfika akwizycji języka obcego u osób starszych

29.03

prof. dr hab. Zbigniew Suraj

Matematycy i informatycy Podkarpacia

Wykład otwarty  29 marca 2022 r., godz. 17.00, budynek A3, aula nr 2:

prof. dr hab. Zbigniew Suraj "Matematycy i informatycy Podkarpacia"

Przed wykładem wystąpi chór UTW-UR „Cantilena” - w programiePiosenki lwowskie”.

Prof. dr hab. Zbigniew Suraj, Zakład Metod Przybliżonych w Instytucie Informatyki: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/inst-informatyki/struktura/zaklad-metod-przyblizonych

Prof. dr hab. Zbigniew Suraj: http://www.zsuraj.ur.edu.pl

Portal wiedzy i nauki „Matematycy i Informatycy Podkarpacia +”: http://mip.ur.edu.pl

Zachęcam Państwa do obejrzenia portalu, odszukania znajomych osób, a może wskazania znanych Państwu osób, wartych dodania do istniejącej bazy.

 

Wykład otwarty 22 marca 2022 r. o godz. 17.00, bud. A-3 UR aula nr 2:

prof. dr hab. Liliya Morska "Specyfika aktywizacji języka obcego u osób starszych".

 

Wykład otwarty 15 marca 2022 r. o godz. 17.00, bud. A-3 UR, aula nr 2:

dr Piotr Karaś "Bezpieczne i bezstresowe przygody w Internecie".

 

Wykład otwarty 8 marca 2022 r. o godz. 17.00, bud. A-3 UR, aula nr 2:

dr Wołpiuk-Ochocińska "Co znaczy być szczęśliwym? - szczęście i dobrostan w teorii i praktyce."

 

Wykład otwarty 1 marca 2022 r. o godz. 17:00, bud. A-3 (wejście od ulicy Kopisto), aula nr 2 (na parterze):

lic. Anna Obłoza, "Zdrowe odżywianie receptą na długie życie"

Plan.

 1. Zdrowie zaczyna się na talerzu:
  1. zasady zdrowej diety;
  2. ranking najlepszych i najgorszych diet wg U.S. News & World Report (światowy organ w rankingach i doradztwie konsumenckim);
  3. talerz zdrowia (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego).
 2. Żywność funkcjonalna i prozdrowotna - ogólna charakterystyka
 3. Analiza składu ciała - omówienie parametrów:
  1. badanie składu ciała na analizatorze Tanita MC-780 MA.
   Uwaga: na urządzenie wchodzimy tak, jak chodzi Wojciech Cejrowski
 4. Ankieta.

Przykładowe adresy stron:

Ranking diet: https://ncez.pzh.gov.pl/zdrowe-odchudzanie/skuteczne-odchudzanie/ranking-diet-dieta-srodziemnomorska-najzdrowsza-dieta-2022/

Best Diets 2022: https://health.usnews.com/best-diet?int=top_nav_Diets

Best Diets Overall: https://health.usnews.com/best-diet/best-diets-overall

Talerz zdrowego żywienia: https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/talerz-zdrowego-zywienia/

Żywność funkcjonalna: https://pl.wikipedia.org/wiki/Żywność_funkcjonalna

Tanita. Jak czytać pomiary?: http://www.tanitapolska.pl/baza-wiedzy/analiza-wynikow-pomiarowych

Tanita MC-780 S MA: http://www.tanitapolska.pl/analizatory-skladu-ciala-tanita/przenosna-tanita-medyczna-waga-i-segmentowy-analizator-skladu-ciala-mc-780.html

 

Termin

Wykładowca

Tytuł wykładu

11.01

dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR

Poza horyzontem, czyli kilka obserwacji i sądów odnośnie tła przedstawień malarskich

18.01

dr Justyna Leszczak,
dr Andżelina Wolan-Nieroda

Otyłość - epidemia XXI wieku

25.01

dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR

Lwowska Szkoła Matematyczna

01.02.

dr Patryk Bender

Dziedziczenie, czyli o czym spadkodawca i spadkobierca wiedzieć powinni

15.02.

dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar

Hortiterapia czyli panaceum na zdrowie

 

Wykład otwarty 15 lutego 2022 r. będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem programu MS Teams:

dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar  "Hortiterapia czyli panaceum na zdrowie"

Pracownia Architektury Krajobrazu: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/inst-nauk-rolnicz-ochrony-i-ksztalt-s/struktura/zaklad-architektury-krajobrazu

Ogrodoterapia (hortiterapia): https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogrodoterapia

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2c98f800e03745e0b6ef49185aacba73%40thread.tacv2/1644744250151?context=%7b%22Tid%22%3a%225799cff7-1bb1-4c2a-aedd-e2d37b7014a4%22%2c%22Oid%22%3a%224472b68e-ce14-4bc8-8dfe-59306df83bb4%22%7d

Uwaga: Wykład nie będzie transmitowany w auli nr 2, w budynku A3.

Następny wykład odbędzie się 1 marca. Mamy nadzieję, że ten i następne będą już w trybie stacjonarnym - w auli w bud. A3.

Kontakt w przypadku problemów z dołączeniem do wykładu:

Jan Ziąbek, e-mail: [email protected], tel. 609 382 238

Paweł Urban, e-mail: [email protected], tel. 603 694 634

 

Wykład otwarty: 1 lutego 2022 r. o godz. 17.00 będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem programu MS Teams:

dr Patryk Bender "Dziedziczenie, czyli o czym spadkodawca i spadkobierca wiedzieć powinni"

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2c98f800e03745e0b6ef49185aacba73%40thread.tacv2/1643360488210?context=%7b%22Tid%22%3a%225799cff7-1bb1-4c2a-aedd-e2d37b7014a4%22%2c%22Oid%22%3a%224472b68e-ce14-4bc8-8dfe-59306df83bb4%22%7d

Uwaga: Wykład nie będzie transmitowany w auli nr 2, w budynku A3.

 

Wykład otwarty: 25 stycznia 2022 r. godz. 17.00 będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem programu MS Teams:

dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR, "Lwowska Szkoła Matematyczna"

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2c98f800e03745e0b6ef49185aacba73%40thread.tacv2/1642932163432?context=%7b%22Tid%22%3a%225799cff7-1bb1-4c2a-aedd-e2d37b7014a4%22%2c%22Oid%22%3a%224472b68e-ce14-4bc8-8dfe-59306df83bb4%22%7d

Uwaga: Wykład nie będzie transmitowany w auli nr 2, w budynku A3.

dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR, Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-historii/struktura

Stanisław Domoradzki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Domoradzki

Lwowska szkoła matematyczna: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lwowska_szkoła_matematyczna

Kawiarnia Szkocka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kawiarnia_Szkocka

Piękne umysły. Lwowska szkoła matematyczna (wybór i opracowanie: Mariusz Urbanek): http://archiwum.mc.gov.pl/files/lwowska_szkola_matematyczna_12.12.2016_bez_fotki_0.pdf

 

Wykład otwarty: 18 stycznia 2022 r., godz. 17.00 będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem programu MS Teams:

dr Justyna Leszczak, dr Andżelina Wolan-Nieroda "Otyłość - epidemia XXI wieku"

Trzy sposoby uczestniczenia w wykładzie (do wyboru):

 1. w budynku A3, aula nr 2 (wykład będzie wyświetlony na ekranie),
 2. słuchacze UTW posiadający konta w MS Teams dołączają do wykładu jako uczestnicy,
 3. pozostałe zainteresowane osoby mogą dołączyć do wykładu jako goście, klikając na poniższy link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2c98f800e03745e0b6ef49185aacba73%40thread.tacv2/1642358691704?context=%7b%22Tid%22%3a%225799cff7-1bb1-4c2a-aedd-e2d37b7014a4%22%2c%22Oid%22%3a%224472b68e-ce14-4bc8-8dfe-59306df83bb4%22%7d

dr Justyna Leszczak

Kolegium Nauk Medycznych, Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Laboratorium Czynników Fizykalnych w Rehabilitacji: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/instytuty-i-jednostki-badawcze/przyrodniczo--medyczne-centrum-badan-innowacyjnych/laboratoria01/laboratorium-czynnikow-fizykalnych-w-rehabilitacji  

dr Andżelina Wolan-Nieroda

Kolegium Nauk Medycznych, Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/instytuty-i-jednostki-badawcze/przyrodniczo--medyczne-centrum-badan-innowacyjnych/laboratoria01/laboratorium-nowoczesnych-metod-klinimetrycznych-i

Wykład zostanie poprzedzony krótkimi informacjami:

 • o portalu „Matematycy i Informatycy Podkarpacia +” (wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Suraja odbędzie się w innym terminie),
 • o korzystaniu z Teamsa, kiedy nie mamy zajęć na Teamsie.

 

Wykład otwarty: 11 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 w auli nr 2, bud. A-3 UR (wejście od ul. Kopisto):

dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR, "Poza horyzontem, czyli kilka obserwacji i sądów odnośnie tła przedstawień malarskich"

dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-sztuk-pieknych/kadra/dr-hab-jaroslaw-sankowski-prof-ur

Jarosław Sankowski: http://jaroslawsankowski.pl/

 

Termin

Wykładowca

Tytuł wykładu

19.10

dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR

Znacie? To obejrzyjcie. Rzecz o brytyjskich serialowych adaptacjach powieści mniej lub bardziej klasycznych.

26.10

mgr inż. Elżbieta Kosydar

Florystyka - dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych.

9.11

dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR

Ważniejsze rośliny uprawne - aspekt historyczny i prozdrowotny.

16.11

dr Patryk Bender

Jak bezpiecznie przekazać majątek.

23.11

dr Justyna Leszczak,
dr Andżelina Wolan-Nieroda

Bądź aktywny i szczęśliwy - o znaczeniu aktywności fizycznej.

30.11

dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR

Islandia i Wyspy Owcze z perspektywy fotografa.

7.12

prof. dr hab. Zbigniew Suraj

Matematycy i informatycy Podkarpacia.

14.12

dr Zbigniew Gomółka

Nowoczesne zastosowania współczesnej informatyki w pracowniach Laboratorium Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wykład otwarty: 7 grudnia 2021 r. o godz. 17.00  będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem programu MS Teams:

dr Zbigniew Gomółka "Nowoczesne zastosowania współczesnej informatyki w pracowniach Laboratorium Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego"

Trzy sposoby uczestniczenia w wykładzie (do wyboru):

 1. w budynku A3, aula nr 2 (wykład będzie wyświetlony na ekranie),
 2. słuchacze UTW posiadający konta w MS Teams dołączają do wykładu jako uczestnicy,
 3. pozostałe zainteresowane osoby mogą dołączyć do wykładu jako goście, klikając na poniższy link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2c98f800e03745e0b6ef49185aacba73%40thread.tacv2/1638734194385?context=%7b%22Tid%22%3a%225799cff7-1bb1-4c2a-aedd-e2d37b7014a4%22%2c%22Oid%22%3a%224472b68e-ce14-4bc8-8dfe-59306df83bb4%22%7d  

Zagadnienia:

 • wstęp do cyfrowego przetwarzania obrazów,
 • skanery 3D i ich zastosowania,
 • pomiary video zjawisk szybko-zmiennych - kamera Phantom,
 • badania eyetrackingowe atencji człowieka,
 • pomiary aktywności mózgowej EEG,
 • biometryczna identyfikacja tożsamości.

Laboratorium Informatyki Stosowanejhttps://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/centrum-innowacji-i-transferu-wiedzy-techniczno-pr/struktura-centrum/7-laboratorium-informatyki-stosowanej

 

Wykład otwarty: 30 listopada 2021 r., godz. 17.00 będzie prowadzony zdalnie :

dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR, I"slandia i Wyspy Owcze z perspektywy fotografa."

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2c98f800e03745e0b6ef49185aacba73%40thread.tacv2/1638169214967?context=%7b%22Tid%22%3a%225799cff7-1bb1-4c2a-aedd-e2d37b7014a4%22%2c%22Oid%22%3a%224472b68e-ce14-4bc8-8dfe-59306df83bb4%22%7d

 

Wykład otwarty: 23 listopada 2021 r., godz. 17.00, prowadzony zdalnie:

dr Justyna Leszczak, dr Andżelina Wolan-Nieroda, "Bądź aktywny i szczęśliwy - o znaczeniu aktywności fizycznej."

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2c98f800e03745e0b6ef49185aacba73%40thread.tacv2/1637528796637?context=%7b%22Tid%22%3a%225799cff7-1bb1-4c2a-aedd-e2d37b7014a4%22%2c%22Oid%22%3a%224472b68e-ce14-4bc8-8dfe-59306df83bb4%22%7d

dr Justyna Leszczak

Kolegium Nauk Medycznych, Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Laboratorium Czynników Fizykalnych w Rehabilitacji: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/instytuty-i-jednostki-badawcze/przyrodniczo--medyczne-centrum-badan-innowacyjnych/laboratoria01/laboratorium-czynnikow-fizykalnych-w-rehabilitacji  

dr Andżelina Wolan-Nieroda

Kolegium Nauk Medycznych, Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/instytuty-i-jednostki-badawcze/przyrodniczo--medyczne-centrum-badan-innowacyjnych/laboratoria01/laboratorium-nowoczesnych-metod-klinimetrycznych-i

 

Wykład otwarty: 16 listopada 2021 r., godz. 17.00, budynek A3 (wejście od ulicy Kopisto), aula nr 2 (na parterze).

Przed wykładem, o godz. 16:30, wystąpi chór „Cantilena”.

dr Patryk Bender, "Jak bezpiecznie przekazać majątek?"

Dr Patryk Bender z Notariatem związany jest od 2012 roku, kiedy to rozpoczął aplikację notarialną. Po zdanym w 2014 roku państwowym egzaminie notarialnym pełnił funkcję zastępcy notarialnego. W 2020 roku został powołany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza w Rzeszowie. Zaangażowanie w Notariat łączy z pracą naukowo-dydaktyczną. Od 2018 roku pracownik Katedry Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym w dniu 18 stycznia 2021 roku obronił pracę doktorską dotyczącą prawa spadkowego („Umowy dotyczące spadku po osobie żyjącej w polskim prawie cywilnym”). Autor publikacji naukowych z zakresu prawa spadkowego oraz prawa rzeczowego (w tym dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego). Członek Kolegium Polskiego Instytutu Notarialnego POLINot, w którym pełni funkcję przewodniczącego wydziału prawa rodzinnego i spadkowego; współautor wydanej pod patronatem Instytutu publikacji „Notariat. Czynności Notarialne”.

źródło: http://bendernotariusz.pl

 

Wykład otwarty:  9 listopada 2021 r., godz. 17.00, budynek A3 (wejście od ulicy Kopisto), aula nr 2 (na parterze).

dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR  "Ważniejsze rośliny uprawne - aspekt historyczny i prozdrowotny".

Historia rozwoju ludzkości jest ściśle powiązana z pozyskiwaniem pożywienia. Żywność pochodzenia roślinnego dostarcza ok. 80% energii niezbędnej do funkcjonowania człowieka. Na Ziemi istnieje 390 tys. roślin naczyniowych, z czego 94% stanowią rośliny okrytozalążkowe (rośliny kwitnące), z czego 30 - 80 tys. gatunków może być spożywane przez człowieka.

Na wykładzie zaprezentowane zostaną najważniejsze gatunki roślin uprawianych w Polsce - historia ich „udomowienia” oraz właściwości prozdrowotne.

dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR

Zakład Produkcji Roślinnej: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/inst-nauk-rolnicz-ochrony-i-ksztalt-s/struktura/zaklad-produkcji-roslinnej

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Rzeszowski

35-601 Rzeszów, ul. A. Zelwerowicza 4

Przewodnicząca Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/kolegium/aktualnosci/dr-hab-inz-ewa-szpunar-krok-prof-ur---redaktorem-wydania-specjalnego-w-czasopismie-agronomy,34257

 

Wykład otwarty: mgr inż. Elżbieta Kosydar "Florystyka - dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych".

26 października 2021 r. o  godz. 17:00, budynek A0, skrz. B1, sala 243.

FLORYSTYKA

Florystyka to dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych polegająca na wykonywaniu kompozycji z materiału roślinnego. Obcowanie z kwiatami daje dużo satysfakcji, poczucie spokoju i wyciszenia. Kontakt z naturą to forma integracji ze środowiskiem naturalnym i otaczającą nas przyrodą. Obcowanie z nią stwarza możliwość  stania się jej częścią. Współcześnie  każda impreza wymaga oprawy kwiatowej, więc poznanie  zasad tworzenia kompozycji jest wiedzą przydatną. Praca z kwiatami to alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Układanie roślin to również zajęcie terapeutyczne, poprawiające nastrój, sprawność manualną i dające wiele satysfakcji.

Florystyka to tworzenie piękna wokół nas.

mgr inż. Elżbieta Kosydar

Mistrz florystyki. Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie i WSI-E Rzeszowie. Europejska instruktorka florystyki. Mistrzyni Podkarpacia 2000 roku. Uczestniczka II Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski w 2001r.i III Międzynarodowej Wystawy Florystycznej w 2004 r. w Poznaniu. Pomysłodawczyni i organizatorka wielu wystaw i pokazów florystycznych między innymi w Wilnie, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Ropczycach i Rzeszowie w G2A Arena i WSI-E. Autorka trzech książek o tematyce florystycznej „W świecie kwiatów poradnik florysty”, „W świecie kwiatów zasady kompozycji florystycznych”, „W świecie kwiatów historia dekoracji roślinnych”. Prezes Podkarpackiego Klubu Florystów SITO NOT Rzeszów. Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie florysta w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie. Nauczycielka florystyki w Szkole Policealnej Wizażu i Stylizacji w Rzeszowie. Nauczyciel Akademicki w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, gdzie wykładała florystykę w ramach projektu „Akademia Florystyki”. Od 2019 roku piastuje urząd Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach. Laureatka XXVII plebiscytu czytelników „Przeglądu Technicznego”, gdzie uzyskała tytuł SREBRNY INŻYNIER 2020 w kategorii EKOLOGIA. Zdobywczyni tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2020 w plebiscycie Gazety Codziennej NOWINY.