Wykłady ogólne.

TEMATY WYKŁADÓW  ON-LINE - harmonogram na styczeń 2021:

Zachęcamy do mailowego zgłaszania się na adres biura do udziału w wykładach online - będziemy pomagać przy włączaniu sie.

12.01.2021 -  dr Małgorzata Marmola (Instytut Pedagogiki)

 „Tradycja a nowoczesność. Tradycje wspólnoty rodzinnej i ich funkcje.”

Zwyczaje, obyczaje, rytuały i obrzędy. tradycja a rytm życia rodzinnego. Współczesne modyfikacje tradycji. Tradycje świąteczne. Badania dotyczące tradycji świątecznych. Ponadto Pani Doktor proponuje część spotkania m poświęcić na  porady psychologiczne w pandemii, o które słuchacze prosili, ale nie chcę o tym wykładu głosić, bardziej widzi to jako rozmowę.

19.01.2021 - dr Anna Mazur (Instytut Pedagogiki)

"Sztuka komunikacji- jak mówić by nas słuchano, jak słuchać by do nas mówiono."

Zapraszam Państwa do refleksji na temat niezwykle ważnej sfery naszego życia, jaką jest zdolność komunikowania się, czyli zdolność porozumiewania się człowieka z człowiekiem oraz z samym sobą. Od sposobu komunikacji w dużym stopniu zależy to co się z nami dzieje, ponieważ wynika to z faktu, że człowiek jako istota społeczna pragnie kontaktu z innymi ludźmi. W czasie wykładu będzie możliwość zrozumienia na czym polega "dobra" komunikacja, co powoduje, że wchodzimy w konflikty i czy konflikty w życiu to coś złego. Ponadto będzie można dowiedzieć się o stosowaniu sztuki porozumiewania się bez przemocy (język szakala i żyrafy), a więc jak rozmawiać by nasi odbiorcy nas rozumieli i jak słuchać by inne osoby chciały z nami rozmawiać. 

26.01.2021 - dr Danuta Ochojska (Instytut Pedagogiki)  

„Psychologiczne strony pandemii. Jak radzić sobie z sytuacją trudną?”

Wykład będzie odnosił się do negatywnych, ale i pozytywnych stron pandemii. Skoncentruję się tu na indywidualnych sposobach radzenia sobie z lękiem i stresem oraz  czynnikach (zasobach), które są pomocne w zmaganiu się z trudnościami. Uwzględnię tu rolę mechanizmów obronnych osobowości, ale i różnych działań sprzyjających poprawie samopoczucia.

Danuta Kamieniecka-Przywara

wiceprezes ds.naukowych