Kurs Aktywnego Lidera w Projekcie UR "Systemowa edukacja nieformalna": lista uczestników, podział na grupy i ramowy program.

30.09.2019

Kurs rozpocznie się w piątek 11 października br. w sali konferencyjnej w bud. Biblioteki Uniwersyteckiej; grupa I - godz.9.00-12.00, grupa II - godz.13.00-16.00. Zostały sprawdzone składki UTW-UR uczestników kursu, niestety nie wszyscy je opłacili na 2019/2020 - należy to uczynić przed rozpoczęciem kursu i z aktualną legitymacją zgłosić się na pierwsze warsztaty.

zobacz więcej o: Kurs Aktywnego Lidera w Projekcie UR "Systemowa edukacja nieformalna": lista uczestników, podział na grupy i ramowy program.
WYŚWIETL: