Wojewoda Podkarpacki pani Ewa Leniart, serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego na spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania dotacj

04.11.2019

W programie: przedstawienie Regulaminu konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 2-4, edycja na rok 2020; omówienie zasad ubiegania się o dotację w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2020 r.; prezentacja rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Potwierdzenie swego uczestnictwa w ww. spotkaniu w terminie do 6 listopada 2019 r. Pracownikiem właściwym do kontaktu w powyższej sprawie jest p. Monika Łysik-Cebulak, inspektor wojewódzki w Biurze Wo

zobacz więcej o: Wojewoda Podkarpacki pani Ewa Leniart, serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego na spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania dotacj

Dzień Otwartych Drzwi na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego pod hasłem „Działając w UTW dożyjesz lat stu - 2019” odbędzie się 24 września 2019 r.

27.06.2019

Zarząd SP UTW informuje, że we współpracy z UTW-UR będzie zorganizowany po raz kolejny Dzień Otwartych Drzwi UTW-UR. W trakcie wydarzenia planowane są wykłady, wskazujące na rolę aktywności intelektualnej i fizycznej w podtrzymaniu dobrej kondycji osób w wieku senioralnym; ponadto w hallu budynku głównego znajdą się plansze informacyjne o rodzajach aktywności słuchaczy UTW-UR; wystawa prac rękodzieła artystycznego, wystawa fotografii artystycznej Klubu fotografii oraz wystawa prac malarskich wy

zobacz więcej o: Dzień Otwartych Drzwi na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego pod hasłem „Działając w UTW dożyjesz lat stu - 2019” odbędzie się 24 września 2019 r.
WYŚWIETL: