Odpłatny kurs komputerowy UTW-UR online.

08.03.2021

Zainteresowani słuchacze winni zgłosić się do kol. Ireny Fabiańskiej, t. 661 583 751, najpóźniej do 15.03.

zobacz więcej o: Odpłatny kurs komputerowy UTW-UR online.
WYŚWIETL: