Witamy w roku akad.2019/2020, biuro UTW-UR będzie czynne w: poniedziałki 10.00-14.00, wtorki 13.00-17.00 i środy 10.00-14.00. Zapisy dla nowych słuchaczy od 16.09. do 16.10.2019 r. w godzinach pracy

30.08.2019

Odpłatne zajęcia dla nowo zapisanych słuchaczy zostaną zorganizowane, gdy na dany rodzaj zajęć akces zgłosi grupa co najmniej 10 osób. Składki kontynuujących przynależność muszą być opłacone do 31.10.2019; a uczestniczących w Projekcie UR - do 11.09.2019.

zobacz więcej o: Witamy w roku akad.2019/2020, biuro UTW-UR będzie czynne w: poniedziałki 10.00-14.00, wtorki 13.00-17.00 i środy 10.00-14.00. Zapisy dla nowych słuchaczy od 16.09. do 16.10.2019 r. w godzinach pracy