ZEBRANIE ORGANIZACYJNE SŁUCHACZY UTW-UR odbędzie się 22 października 2019 r. - wtorek, o godz. 16.00 w auli głównej UR, bud. A-1.

08.10.2019

Obecni obligatoryjnie będą członkowie zarządu, koordynatorzy sekcji oraz kierownicy klubów i grup zajęciowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich Słuchaczy zainteresowanych szerszą informacją o ofercie programowej i organizacji pracy UTW-UR!

zobacz więcej o: ZEBRANIE ORGANIZACYJNE SŁUCHACZY UTW-UR odbędzie się 22 października 2019 r. - wtorek, o godz. 16.00 w auli głównej UR, bud. A-1.

Kurs Aktywnego Lidera w Projekcie UR "Systemowa edukacja nieformalna": lista uczestników, podział na grupy i ramowy program.

30.09.2019

Kurs rozpocznie się w piątek 11 października br. w sali konferencyjnej w bud. Biblioteki Uniwersyteckiej; grupa I - godz.9.00-12.00, grupa II - godz.13.00-16.00. Zostały sprawdzone składki UTW-UR uczestników kursu, niestety nie wszyscy je opłacili na 2019/2020 - należy to uczynić przed rozpoczęciem kursu i z aktualną legitymacją zgłosić się na pierwsze warsztaty.

zobacz więcej o: Kurs Aktywnego Lidera w Projekcie UR "Systemowa edukacja nieformalna": lista uczestników, podział na grupy i ramowy program.

Witamy w roku akad.2019/2020, biuro UTW-UR będzie czynne w: poniedziałki 10.00-14.00, wtorki 13.00-17.00 i środy 10.00-14.00. Zapisy dla nowych słuchaczy od 16.09. do 16.10.2019 r. w godzinach pracy

30.08.2019

Odpłatne zajęcia dla nowo zapisanych słuchaczy zostaną zorganizowane, gdy na dany rodzaj zajęć akces zgłosi grupa co najmniej 10 osób. Składki kontynuujących przynależność muszą być opłacone do 31.10.2019; a uczestniczących w Projekcie UR - do 11.09.2019.

zobacz więcej o: Witamy w roku akad.2019/2020, biuro UTW-UR będzie czynne w: poniedziałki 10.00-14.00, wtorki 13.00-17.00 i środy 10.00-14.00. Zapisy dla nowych słuchaczy od 16.09. do 16.10.2019 r. w godzinach pracy
WYŚWIETL: