Zarząd UTW w Rzeszowie

Zarząd UTW-UR na kadencję 2022-2025 został wybrany 7.06.2022 r., a ukonstytuował się 14.06.2022 r.:

mię i nazwisko funkcja telefon e-mail
dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR 17 872 1306  
Małgorzata Siuta Prezes UTW-UR 601 922 499 [email protected]
Danuta Kamieniecka-Przywara wiceprezes 508 941 092 [email protected]
Maria Suchy
wiceprezes 662 783 049 [email protected]
Bernadetta Nowicka-Lassota konsultant ds. prawnych; kierowanie klubem filmu 604 460 155 [email protected]
Irena Fabiańska koordynator sekcji komputerowej 661 583 751 [email protected]
Dorota Kieś koordynator sekcji rekreacji sportowo-turystycznej 515 981 081 [email protected]
Jadwiga Kruk
koordynator sekcji artystyczno-kulturalnej 511 117 845 [email protected]
Małgorzata Kuśmierczyk
kierowanie klubem Seniora 80+ 507 116 781 [email protected]
Anna Leśniowska
kierowanie klubem teatru i melomana 692 627 822 [email protected]
Janusz Obarski kierownik klubu fotografii 504 986 627 [email protected]
Urban Paweł
koordynator wykładów i seminariów 603 694 634 [email protected]
Marta Waczew
koordynator sekcji języków obcych 515 294 794 [email protected]
Ewa Bożena Wójcik

sekretarz zarządu; koordynator strony internetowej;

608 263 252 [email protected]