Osoby współpracujące z Zarządem

Chlebowska Małgorzata DKK-UTW, biuletyn UTW

665 810 551

[email protected]
Domino Halina biuro UTW-UR 664 058 363 

[email protected]

Teresa Balicka księgowość UTW-UR 604 436 804 [email protected]
Słowik Bożena chór Cantilena 607 895 673 [email protected]
Ziąbek Jan obsługa informatyczna i multimedialna 609 382 238 [email protected]