Komisja Rewizyjna UTW

Komisja Rewizyjna wybrana na kadencję 2019-2022, 11.06.2019 r., ukonstytuowała się 30.08.2019 r.

Halina Radwańska przewodnicząca 790 269 641 [email protected]
Barbara Walas za-ca przewodniczącej 601 895 742 [email protected]
Kazimiera Rząsa sekretarz 603 728 866 [email protected]
Zofia Ostrowska-Tor członek 602 655 208 [email protected]