Tematy

Kolegium Nauk Przyrodniczych

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko prowadzącego

Temat wykładu

Adres e-mail

1

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

Botanika w sadownictwie

[email protected]

2

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

Biologia zapylania

[email protected]

3

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

Ekologia miasta

[email protected]

4

dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR

Jak jest regulowana ekspresja genów

[email protected]

5

dr Magdalena Kwolek-Mirek

Fascynujący świat białek

[email protected]

6

dr Leszek Potocki

Bakteriofagi- największy wróg bakterii

[email protected]

7

dr Mateusz Mołoń

Organizmy modelowe w badaniach z zakresu genetyki, biologii komórki i starzenia

[email protected]

 

 

Lp. Imię i nazwisko prowadzącego Temat wykładu Adres e-mail
2. dr hab. Małgorzata Dżugan, prof. UR Związki chemiczne na Twoim talerzu [email protected]
3. dr Mateusz Mołoń Organizmy modelowe w badaniach z zakresu genetyki, biologii komórki i biologii molekularnej [email protected]
4. dr Mateusz Mołoń Inżynieria genetyczna w pigułce [email protected]
5. dr Magdalena Marchel Barwniki roślinne.
Podział barwników, budowa chemiczna, widma absorpcji i widma czynnościowe, występowanie i  funkcje w roślinie
[email protected]
6. dr Magdalena Marchel Fotosynteza.
Centra reakcji fotochemicznych, efekt Emmersona, reakcja Hilla, fosforylacja fotosyntetyczna. Wiązanie i redukcja CO2, cykl C2, C3, C4, rozmieszczenie geograficzne roślin C3, C4 i CAM
[email protected]
7. prof. dr hab. Czesława Trąba Zioła i ich zastosowanie [email protected]
8 dr inż. Tomasz Dudek Architekt krajobrazu - zawód z przyszłością [email protected]
9 dr inż. Tomasz Dudek Architektura krajobrazu w kształtowaniu życiowej przestrzeni człowieka [email protected]
10 dr hab. Joanna Kostecka, prof. UR Wermikompostowanie odpadów organicznych [email protected]
11 dr Łukasz Jurczyk Zastosowanie fotografii cyfrowej do analiz cech morfometrycznych ryb [email protected]
12 dr Mariola Garczyńska Praca olimpijska ucznia uczestniczącego w olimpiadzie biologicznej [email protected]
13 dr Grzegorz Pączka Praca olimpijska ucznia uczestniczącego w olimpiadzie biologicznej [email protected]
14 dr Janusz Mroczek Rola pszczelarstwa w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich województwa podkarpackiego [email protected]
15 dr inż. Agata Tekiela Znaczenie grzybów w życiu człowieka [email protected]
16 dr inż. Agata Tekiela Grzyby patogeniczne roślin i ich metabolity [email protected]
17 dr inż. Tomasz Olbrycht Rzadkie i chronione owady Podkarpacia [email protected]

 

 
 
LP. Imię i nazwisko prowadzącego Temat wykładu Adres e-mail
1 dr Anna Szpila Na zdrowy rozsądek czyli jak działa Zasada szufladkowa Dirichleta [email protected]
2 dr Anna Szpila Magiczny świat liczb zespolonych [email protected]
3 dr Renata Jurasińska Magia wstęgi Möbiusa [email protected]
4 dr Renata Jurasińska Pomyśl i policz, NIM zaczniesz grać! [email protected]
5 dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR Matematyka w ubezpieczeniach [email protected]
6 dr Adam Najdecki Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Exel
w matematyce
[email protected]
7 dr Swietłana Kamińska Rozwiązywanie trójkątów [email protected]
8 dr hab. Wojciech Walat, prof. UR Blaski i cienie twórczości technicznej, czyli dlaczego zachwycamy się wieżą Eiffla? [email protected]
9 dr hab. Wojciech Walat, prof. UR Tajemnice naszego umysłu. [email protected]
10 dr hab. Aleksander Marszałek, prof. UR Twórczość techniczna - wybrane zagadnienia [email protected]
11 prof. Tadeusz Kwater Zagadnienia estymacji z podejściem adaptacyjnym i sterowanie obiektów [email protected]
12 dr hab. Czesław Kizowski, prof. UR Pole magnetyczne [email protected]
13 dr hab. Piotr Gronkowski, prof. UR Astronomia w pigułce. Od planet do galaktyki [email protected]
14 dr Rafał Hakalla Fascynacje fizyką. Czas i przestrzeń [email protected]
15 dr Urszula Bentkowska Funkcje agregacjiu [email protected]

 

 

Kolegium Nauk Społecznych

dr Ewa Kubejko-Polańska

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast i regionów w Polsce

[email protected]

dr Małgorzata Wosiek

Ekonomia i racjonalność - czy jesteśmy tak racjonalni, jak nam się wydaje?

[email protected]

dr Małgorzata Wosiek

Ekonomiczne gry przedsiębiorstw

[email protected]

dr Władysława Jastrzębska

Dylematy ekonomii wobec nowych trendów rozwojowych w gospodarce światowej XXI wieku

[email protected]

dr Władysława Jastrzębska

Techniki wpływu i manipulacji oddziałujące na postawy konsumpcyjne

[email protected]

dr Katarzyna Puchalska

Jak przygotować ofertę eksportową?

[email protected]

dr Katarzyna Puchalska

Co to jest kontrakt w handlu zagranicznym?

[email protected]

dr Katarzyna Puchalska

Czym są zwyczaje i uzanse handlowe?

[email protected]

dr Renata Nesterowicz

Historyczny rozwój myśli w teorii rachunkowości

[email protected]

dr Renata Nesterowicz

Pieniądz w procesie rozwoju gospodarki i cywilizacji

[email protected]

dr Renata Nesterowicz

Od systemu kruszcowego do Banku Centralnego

[email protected]

dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz,
prof. UR

Kapitał kariery absolwenta - uwarunkowania, rodzaje, możliwości budowania kapitału

[email protected]

dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz,
prof. UR

Zagraniczna emigracja zarobkowa osób młodych

[email protected]

dr Paulina Filip

Podatki i konkurencja podatkowa w obszarze Unii Europejskiej

[email protected]

dr Paulina Filip

Perspektywy rozwoju rachunkowości

[email protected]

dr Paulina Filip

Polityka kredytowa w przedsiębiorstwie

[email protected]

dr Paulina Filip

Źródła finansowania działalności gospodarczej

[email protected]

dr Lesław Niemczyk

Dlaczego warto studiować rachunkowość i finanse

[email protected]

dr hab. Teresa Miś, prof. UR

Fundusze i Programy UE

[email protected]

dr Magdalena Cyrek

Ekonomiczne podstawy procesów decyzyjnych

[email protected]

dr Magdalena Cyrek

Cały świat do usług

[email protected]

dr Kazimierz Cyran

Planowanie czy tylko w biznesie?

[email protected]

dr Sławomir Dybka

Analiza satysfakcji klienta - cel i metody

[email protected]

dr Sławomir Dybka

Problemy i wyzwania marketingu międzynarodowego

[email protected]

mgr Magdalena Wiercioch

Budżet domowy w pigułce

[email protected]

mgr Magdalena Wiercioch

Kreatywna rachunkowość czy oszustwo księgowe

[email protected]

mgr Magdalena Suraj

Kupując więcej, niż Cię stać - blaski i cienie zaciągania długów

[email protected]

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko prowadzącego

Temat

Adres e-mail

 1.  

dr hab. Wojciech Walat, prof. UR

Na czym polega analfabetyzm w XXI wieku

 

[email protected]

 1.  

dr hab. Ryszard Pęczkowski,
prof. UR

Edukacja medialna adolescentów - prolegomena 

[email protected]

 1.  

dr hab. Marta Wrońska, prof. UR

„Triada” Kartezjusza a zjawisko nadprodukcji informacji w przestrzeni medialnej - dylematy młodego użytkownika

[email protected]

 1.  

mgr Grzegorz Polański

„Pokolenia X, Y, Z - profilaktyka korzystania z mediów”

 

[email protected]

 1.  

dr Antoni Krauz   

Współczesne zawody a rynek pracy

[email protected]

Niewolnictwo wczoraj i dziś.

 1.  

dr Tadeusz Piątek

Prakseologiczno-ergonomiczne uwarunkowania funkcjonowania człowieka

w społeczeństwie informacyjnym

[email protected]

 1.  

dr Marek Hallada

Język współczesnych mediów - język fotografii, fotografii kreacyjnej i fotografii reklamowej. Cyfrowe "oszustwa" wizualne

[email protected]

 1.  

mgr Marlena Pieniążek,
mgr Monika Zielińska

Być kobietą i gdzie ci mężczyźni? Czyli o kreowaniu wizerunku w mediach

[email protected]

[email protected]

 1.  

dr Magdalena Wasylewicz

Seksting wśród młodzieży - pomyśl zanim wyślesz...

[email protected]

 

LP. Imię i nazwisko prowadzącego Temat wykładu Adres e-mail
1 dr Justyna Ciechanowska Sąd dla obywatela. Ochrona praw człowieka w postępowaniu sądowym. [email protected]
2 dr Justyna Ciechanowska Walcz o prawa człowieka. Dowiedz się jak można to zrobić. [email protected]
3 dr Justyna Ciechanowska Co wolno Policji, co wolno Obywatelom? [email protected]
4 dr Justyna Ciechanowska Czy politycy są bezkarni, czyli o odpowiedzialności politycznej, konstytucyjnej i karnej polityków. [email protected]
5 dr Justyna Ciechanowska Moja gmina - moja mała ojczyzna. [email protected]
6 dr Eugeniusz Moczuk  Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa lokalnego. [email protected]
7 dr Eugeniusz Moczuk  Profilaktyka przestępczości. [email protected]
8 mgr Karol Bajda Badanie poligraficzne w polskiej procedurze karnej. [email protected]
9 mgr Karol Bajda Świadek koronny jako instrument do zwalczania przestępczości zorganizowanej. [email protected]

 

Kolegium Nauk Humanistycznych

Lp. Imię i nazwisko Temat wykładu adres e-mail
1. dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR O STYLU I IDEI „TRYLOGII”  HENRYKA SIENKIEWICZA  
2. dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR FRYDERYK CHOPIN W LITERATURZE POLSKIEJ  
3. dr Wojciech Maryjka CZY ADAM MICKIEWICZ PRZEWIDZIAŁ FACEBOOKA?  
4. dr Wojciech Birek KOMIKSOWE ADAPTACJE POWIEŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA  

 

 
 
LP. Imię i Nazwisko prowadzącego Temat wykładu Adres e-mail
1 dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR Niewiarygodny narrator czyli mistyfikacje artystyczne. [email protected]
2 Sztuka wychodzi na ulice. Artyści w przestrzeni publicznej.
3 dr Agnieszka Lech-Bińczycka Teoria widzenia [email protected]
4 Złudzenia wizualne - iluzje
5 Problem koloru w historii sztuki.
6 Rola grafiki artystycznej w dziejach sztuki. Techniki, matryca, proces twórczy.
7 Mistrzowie drzeworytu japońskiego - ukiyo-e. Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige
8 mgr Krzysztof Pisarek Polska fotografia dokumentalna [email protected]
9 Fotografia a malarstwo
10 Różne oblicza fotografii reportażowej
11 mgr Karolina Niwelińska Komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej [email protected]
12 W poszukiwaniu dobrego znaku - logo i jego znaczenie w projektowaniu graficznym.
13 Sztuka filmu animowanego.
14 Typografia jako szczególny nośnik informacji.

 

 

 

LP Imię i nazwisko prowadzącego Temat wykładu Adres e-mail
1 dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR Antropologia: koncepcje (i projekty) człowieka. - Antropologia filozoficzna: od idealizacji do utopii. - Kim jest człowiek filozofów [email protected]
2 dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR Oswajanie ludzkiej empirii: od Człowieka (filozofów) do ludzi; badania nad kulturami i co z nich wynika. - Wszyscy jesteśmy zaściankowi - lokalność miar, znaczeń i sensów etycznych. - Czy względność etyczna na pewno szkodzi? psychospołeczne role "bezpieczników etycznych". [email protected]
3 dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR Pozycja podmiotowa: co nas skłania do etycznych wyborów i preferencji? - Znaczenie kulturowej tożsamości i doświadczeń jednostkowych. - Czy można wybierać bezkrytycznie? - Krytycyzm metaetyczny: kilka niezbędnych pytań do samego siebie. [email protected]
6 dr Marek Bosak Filozofia - myślenie przekraczające [email protected]
7 dr hab. P. Paczkowski, prof. UR Filozofia jako sposób życia [email protected]
8 dr Włodzimierz Zięba Jak to jest "być sobą"? [email protected]
9 dr Włodzimierz Zięba Co to jest "nic"? [email protected]
10 dr Włodzimierz Zięba Dlaczego nadal filozofujemy? [email protected]
12 dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR Mit ciemnego średniowiecza [email protected]

 

Lista tematów zajęć dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckiego Portalu Wiedzy Rok akad. 2019/2020

 

Lp.

Imię i nazwisko

Temat wykładu

Adres e-mail

 1.  

Dr Jan Wolski

Sztuka książki

[email protected]

 1.  

Dr Jan Wolski

Dobrze jest urodzić się Szwajcarem

[email protected]

 1.  

Dr Jan Wolski

Polsko-ukraińskie bruderszafty poetyckie

[email protected]

 1.  

Dr Jan Wolski

Szwajcaria w literaturze polskiej

[email protected]

 1.  

Dr hab. Joanna Rusin prof. UR

Powstanie styczniowe oczami nastolatki sprzed 150 lat

[email protected]

 

 

Kolegium Nauk Medycznych

 

LP. Imię i nazwisko prowadzącego Temat wykładu Adres e-mail
1 dr Aleksander Myszka Diagnostyka genetyczna [email protected]

 

 

LP.

Imię i nazwisko prowadzącego

Temat wykładu

Adres e-mail

1

dr Jarosław Herbert

Autostopem przez Świat

[email protected]

2

dr Maciej Śliż

Projekt "Korona Europy"

[email protected]

3

dr Aneta Rejman

Pasja i praca w jednym, zawód pilota wycieczek

[email protected]

4

dr Maciej Brożyna

Umiesz liczyć, licz na siebie - czyli jak przetrwać w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia życia

[email protected]

5

dr Grzegorz Bielec

Instruktaż sportowy - rola trenerów w ścieżce kariery

[email protected]

6

dr Grzegorz Bielec

Piękno ukryte w człowieku - wprowadzenie do akrobatyki sportowej

[email protected]

7

dr Marta Niewczas

Polski Samuraj - edukacyjne wartości sztuk i sportów walki

[email protected]

 

 


 

 

Nasi partnerzy