Skład osobowy Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego

na kadencję 2020-2024

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

Kolegium Nauk Humanistycznych

Dr hab. Edyta Czop, prof. UR

Dr hab. Anna Wal, prof. UR

 

Kolegium Nauk Medycznych

Dr hab. n. med. Andrzej Cieśla, prof.UR

Dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. UR

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Dr hab. Konrad Leniowski, prof. UR

Dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

 

Kolegium Nauk Społecznych

Dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

Dr hab. Małgorzata Stec, prof. UR

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 

Kolegium Nauk Humanistycznych

Dr Krzysztof Uściłowski

 

Kolegium Nauk Medycznych

Dr Paweł Rut

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Dr inż. Joanna Kaszuba

 

Kolegium Nauk Społecznych

Dr Beata Gumienny

 

Studium Języków Obcych

Mgr Renata Nowak

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

Mgr Tomasz Kasza

Stud. Michał Koczera

Stud. Magdalena Olszewska

Beata Serafin

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Mgr Justyna Zięba