Skład osobowy Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego

na kadencję 2020-2024

 

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

 1. Dr hab. Edyta Czop, prof. UR
 2. Dr hab. Anna Wal, prof. UR

Kolegium Nauk Humanistycznych

 1. Dr hab. n. med. Andrzej Cieśla, prof.UR
 2. Dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. UR

Kolegium Nauk Medycznych

 1. (wakat)
 2. Dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

Kolegium Nauk Przyrodniczych

 1. Dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR
 2. Dr hab. Małgorzata Stec, prof. UR

Kolegium Nauk Społecznych

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr Krzysztof Uściłowski

Kolegium Nauk Humanistycznych

 1. Dr Paweł Rut

Kolegium Nauk Medycznych

 1. Dr inż. Joanna Kaszuba

Kolegium Nauk Przyrodniczych

 1. Dr Beata Gumienny

Kolegium Nauk Społecznych

 1. Mgr Renata Nowak

Studium Języków Obcych

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

 1. (wakat)
 2. (wakat)
 3. Stud. Magdalena Olszewska

Kolegium Nauk Medycznych

 1. Stud. Beata Serafin

Kolegium Nauk Społecznych

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Mgr Justyna Zięba