Spółka celowa InventUR Sp. z o.o.

Spółka Celowa InventUR Sp. z o.o.

(Uchwała nr 157/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą „INVENTUR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

 

 

W październiku 2018 r. powołana została aktem notarialnym na Uniwersytecie Rzeszowskim spółka celowa "InventUR". Zarejestrowana w KRS w dn. 05.04.2018r. 

Jej głównym zadaniem jest tworzenie portfolio spółek typu spin off (start up), działających w sektorze MŚP i umożliwiających naszym badaczom rozpoczęcie działalności biznesowej, komercjalizację swoich pomysłów naukowych oraz składanie aplikacji w konkursach unijnych NCBIR, PARP (w tym w programach „bony na innowację” i „szybka ścieżka”).

Rolą spółki celowej  INVENTUR będzie także kontrolowanie tzw. spółek odpryskowych poprzez monitoring ich wyników działalności oraz wspieranie w ciągłym rozwoju technologicznym i doskonałości operacyjnej.

Założona spółka celowa UR w początkowym okresie swojej działalności zamierza skupić się na powołaniu jednej/dwóch spółek flagowych (tzw. spin off-u technicznego) w obszarze biomedycyny (Wydział Medyczny, Biotechnologii, Biologiczno-Rolniczy) oraz ICT (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) obejmujących kompleksowo powyższy zakres działalności.

Tworzenie spółek spin-off przez spółkę celową uczelni, nastąpi w oparciu o opracowywany regulamin „Tworzenia spółek spin off na UR”, po ocenie prawnej pozwalającej na uznanie ich za przedsiębiorstwa MŚP i  ocenie ekonomicznej opartej na badaniu rynku i innych parametrach opłacalności takiego przedsięwzięcia. 

Spółka celowa Inventur wespół z CTT i Biurem Wspomagania Rozwoju stworzy swoisty uczelniany ekosystem wartości, którego podstawowym składnikiem będzie innowacyjna postawa pracowników akademickich i biznesowe podejście do prowadzonych badań. Całość tego przedsięwzięcia będzie wspierana przez Podkarpackie Centrum Innowacji, nasz regionalny ośrodek łączący biznes z nauką, dzięki któremu łatwiej będzie komercjalizować wyniki badań i prowadzić prace naukowe we współpracy i na zapotrzebowanie przedsiębiorstw.

Kontakt:

e-mail: [email protected]