Wyniki konkursów

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 4 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Pana mgra Daniela Barczaka, który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa po dokładnej analizie dokumentów, stwierdziła, że dr Joanna Leśniak spełnia wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informujemy,iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR nie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku kandydatów. 

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

Informujemy iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.
Dokumenty złożyła 1 osoba.
Komisja konkursowa wybrała Pana mgr. inż. Jaromira Sarzyńskiego, który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

 

Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Fizjoterapii, w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

(CM/K-45/2020)

 

Informujemy, że konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Fizjoterapii w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR został unieważniony przez Pana Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Sylwestra Czopka.

 

Uzasadnienie: Podstawa prawna Statut UR § 108 pkt.7.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego

w Zakładzie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Dorotę Hanf-Osetek  na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek. Dorota Hanf-Osetek spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu otwartego na funkcję Kierownika Kliniki Ginekologii
i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 Im. Św. Jadwigi Królowej W Rzeszowie

 

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią prof. dr hab. n.med. Dorotę Darmochwał-Kolarz  do objęcia funkcji   Kierownika Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dniem 1 października 2020 r.

Uzasadnienie: Pani prof. dr hab. n.med. Dorota Darmochwał-Kolarz spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez pracodawcę. Kandydatka posiada stopień naukowego profesora nauk medycznych, dyscyplina naukowa:  nauki medyczne. Kandydatkaposiada kwalifikacje formalne określone w § 68 Statutu UR a także doświadczenie zawodowe oczekiwane na tym stanowisku.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu otwartego na funkcję Kierownika Kliniki Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana prof. dr hab. n.med. Sławomira Snelę  do objęcia funkcji  Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dniem 1 października 2020 r.

Uzasadnienie: Pan prof. dr hab. n.med. Sławomir Snela spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez pracodawcę. Kandydat posiada stopień naukowego profesora nauk medycznych, dyscyplina naukowa:  nauki medyczne. Kandydat posiada kwalifikacje formalne określone w § 68 Statutu UR a także doświadczenie zawodowe oczekiwane na tym stanowisku.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu otwartego na funkcję Kierownika Kliniki Kardiochirurgii z Poddziałem Chirurgii  w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 Im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Kazimierza Widenkę, prof. UR,  do objęcia funkcji  Kierownika Kliniki Kardiochirurgii z Poddziałem Chirurgii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie dniem 1 października 2020 r.

Uzasadnienie: Pan dr hab. n.med. Kazimierz Widenka, prof. UR, spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez pracodawcę. Kandydat posiada stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, dyscyplina naukowa:  nauki medyczne. Kandydat posiada kwalifikacje formalne określone w § 68 Statutu UR a także doświadczenie zawodowe oczekiwane na tym stanowisku.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta dydaktycznego

w  Pracowni Nauk Społecznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR (CM/K-11/2020)

Dokumenty na konkurs złożyły 4 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr  Sylwię Chmiel Szajner na stanowisko adiunkta dydaktycznego w  Pracowni Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Uzasadnienie: dr Sylwia Chmiel-Szajner spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-30/2002)

Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. den. Annę Zielińską na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Lek. den. Anna Zielińska spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-36/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Grzegorza Sitenia na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Lek. Grzegorz Siteń spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-38/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Wiolettę Annę Bal a na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Lek. Wioletta Anna Bal spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-28/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Agnieszkę Domin a na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Lek. Agnieszka Domin spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii 

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-40/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr hab. n.med. Hannę Czajkę a na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii ,

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Dr hab. n.med. Hanna Czajka spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-25/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Dominikę Wróblewską na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Lek. Dominka Wróblewska spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-37/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Konrada Boczonia a na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Lek. Konrad Boczoń spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-26/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pan lek.med. Tomasza Kaziród na  stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek.med. Tomasz Koziród spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o nie rozstrzygnięciu konkursu CM/K- 41/2020 na stanowisko asystenta

w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Medycyny Ratunkowej  i Intensywnej Terapii

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Informujemy iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta

w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Medycyny Ratunkowej  i Intensywnej Terapii

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR zostało nierozstrzygnięte.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko adiunkta dydaktycznego

w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych  UR (CM/K-19/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr n.med. Rafała Kurianowicza  na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych  UR

 

Uzasadnienie: dr n.med. Rafał Kurianowicz spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-22/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr n.med. Monikę Kraśnicką  na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: dr n.med. Monika Kraśnicka  spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-23/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek.med. Agnieszkę Krajewską-Róg na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek.med. Agnieszka Krajewska-Róg spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-24/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek.med. Bernadettę Deręgowską na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek.med. Bernadetta Deręgowska spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-26/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pan lek.med. Tomasza Koziród na  stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek.med. Tomasz Koziród spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-27/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pan lek.med. Piotra Pardaka na  stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek.med. Piotr Pardak spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Onkologii Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR
( CM/K-12/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pan lek.med. Maksymiliana Kruczałę na  stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Onkologii Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR.

 

Uzasadnienie: lek.med. Maksymilian Kruczała spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu otwartego na funkcję

Kliniki Onkohematologii Dziecięcej

w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (CM/K-10/2020)

 

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Radosława Chabra  do objęcia funkcji  Kierownika Kliniki Onkohematologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dniem 15 sierpnia 2020 r.

Uzasadnienie: Pan dr hab. n.med. Radosław Chaber, spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez pracodawcę. Kandydat posiada stopień naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, dyscyplina naukowa:  nauki medyczne. Kandydat posiada kwalifikacje formalne określone w § 68 Statutu UR a także doświadczenie zawodowe oczekiwane na tym stanowisku.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko profesora Uczelni

w Zakładzie Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR
(CM/K-18/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Przemysława Pacana  na stanowisko profesora Uczelni w Zakładzie Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR.

 

Uzasadnienie: dr hab. n.med. Przemysław Pacan spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko adiunkta dydaktycznego

w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-42/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr n. o zdr. Sabinę Krupę na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych

 

Uzasadnienie: dr n.o zdr Sabina Krupa spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko adiunkta dydaktycznego

w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR
( CM/K-9/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr n. med. Bogusława Gawędę, na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: dr n.med. Bogusław Gawęda spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko adiunkta dydaktycznego

w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

(CM/K-17/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr n. med. Krzysztofa Kornetę, na stanowisko  adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: dr n.med. Krzysztof Korneta spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta dydaktycznego

w Zakładzie Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-39/2020)

Dokumenty na konkurs złożyło 5 osób.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr inż. Annę Czerniecką-Kubicką, na  stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie: dr inż. Anna Czerniecka-Kubicka spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko adiunkta dydaktycznego
w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR (CM/K-14/2020)

Dokumenty na konkurs złożyło 4 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr Mariusza Worka, na  stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: dr Mariusz Worek spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nauk o Człowieku

w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-43/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyło 2 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana mgra Wojciecha Paśko, na  stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nauk o Człowieku w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych

 

Uzasadnienie: mgr Wojciech Paśko spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko profesora Uczelni

w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Andrzeja Komorowskiego na stanowisko profesora Uczelni w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: dr hab. n.med. Andrzej Komorowsaki spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.