Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie wczesnej edukacji dziecka w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki UR

26.06.2020

Dokumenty na konkurs złożyły dwie osoby. Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów Komisja konkursowa podjęła decyzję o zamknięciu konkursu bez rozstrzygnięcia. Uzasadnienie: zgłoszeni kandydaci nie spełnili wymagań przedstawionych w ogłoszonym konkursie.