Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie wczesnej edukacji dziecka w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki UR

26.06.2020

Dokumenty na konkurs złożyły trzy osoby. Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów Komisja konkursowa zdecydowała o wyborze kandydatury Pani dr Marioli Kinal. Uzasadnienie: Pani dr Mariola Kinal spełnia wymagania przedstawione przez pracodawcę