Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Pracy Socjalnej Instytutu Nauk Socjologicznych UR

09.06.2020

Dokumenty na konkurs złożyła jedna osoba. Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów Komisja konkursowa zdecydowała o wyborze kandydatury Pani prof. dr hab. Jolanty Szempruch. Uzasadnienie: Pani prof. dr hab. Jolanta Szempruch spełnia wymagania przedstawione przez pracodawcę.