Konkurs na stanowisko profesora UR w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych

20.04.2020

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora UR w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów

Dokumenty na konkurs złożyły dwie osoby. Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów Komisja Konkursowa zdecydowała o wyborze kandydatury dr hab. Dariusza Urbana, prof. UŁ. Uzasadnienie: spełnia wymagania przedstawione przez pracodawcę. Posiada bogaty dorobek naukowy związany z dziedziną finansów.