Konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

27.04.2020

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Pracy Socjalnej Instytutu Nauk Socjologicznych UR

Dokumenty na konkurs złożyła jedna osoba. Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów Komisja Konkursowa zdecydowała o wyborze kandydatury Pani dr hab. Teresy Zbyrad, prof. ucz. Uzasadnienie: Pani dr hab. Teresa Zbyrad, prof. ucz. spełnia wymagania przedstawione przez pracodawcę.